För att förstå hur bilbelysningen fungerar och framförallt för att veta hur man reparerar den om den har ett fel, måste du veta hur bilbelysningen drivs.

Låt oss vara logiska: lampor fungerar inte genom magi, de behöver elektricitet för att tända glödlamporna eller strålkastarna och generera ljus. Här ska vi berätta om de felkällor som får bilbelysningen att fungera.

Behöver lampor elektricitet?

Ja, bilbelysningen behöver el för att fungera, eftersom lamporna behöver energi för att lysa.

Oavsett om lamporna är glödlampor, laserlampor eller LED-lampor behöver alla dessa tekniker elektricitet för att fungera. Glödtrådar värms upp och belyses av elektricitet, LED-dioder genererar ljus med hjälp av ström och lasrar aktiveras av elektrisk energi.

Tänk bara på vad som händer med fordonsljusen när fordonets batteri är dött – de lyser helt enkelt inte! Eller så kanske de gör det, men med en mycket låg och svag intensitet.

Strömkällor i ditt fordon

Det första man bör veta är att bilar har två kraftkällor. Här berättar vi om vilken roll varje strömkälla spelar för bilbelysningen.

1)      Batteri

Den första kraftkällan i bilen är batteriet eller ackumulatorn. Den ansvarar för att driva bilens första elektriska driftssystem. Den hjälper oss alltså att slå på halvljuset, positionsljusen, blinkers, radion osv. De ger också den första gnistan när du startar fordonets motor.

Som namnet antyder fungerar batteriet eller ackumulatorn direkt när fordonet är stillastående och motorn inte är igång. Observera att batteriet inte har tillräcklig kapacitet för att hålla de mest krävande systemen igång under långa perioder.

2)      Växelgenerator

Generatorn är ett system som genererar ström när den roterar. När vi startar motorn aktiveras generatorn av en rem, vilket gör att den genererar elektricitet som driver fordonets system och hjälper till att ladda bilens batteri.

När vi kör bilen använder den generatorn för att driva bilens lampor så att de genererar mer ström. Detta är användbart för att se till att bilens lampor inte slocknar när vi kör. Som du kan se kompletterar de två källorna varandra för att driva fordonets system.

Vad händer om det elektriska systemet går sönder?

Du bör vara medveten om att felet på bilbelysningen kan bero på ett fel i själva elsystemet. Om t.ex. Bilens strålkastare är dämpade och lyser mycket svagt kan det bero på att batteriet är lågt laddat.

Om det elektriska systemet i t.ex. Bilens kontakter till strålkastaren har fel som rost eller slitna sladdar, kommer strömmen inte att överföras på samma sätt och därför kommer bilens lampor att förlora sin styrka.

När bilen inte startar är ett bra knep att försöka aktivera bilens lampor, om lamporna inte tänds är det batteriet som är problemet. Om du har kontrollerat bilens strålkastarlampor och funnit att det inte är problemet, kontrollera det elektriska systemet för att hitta felet i bilens strålkastare.

Läs mer om bilbelysning i denna bloggen sportbilcenter.

Om du undrar något som berör bilens belysning eller behöver ersätta en trasig billampa så kan du göra detta hos xenonkungen.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *